Grafika

Plakat z informacją o rozstrzelaniu w dniu 11 XI 1939 r. b. prezydenta miasta Bydgoszczy - Leona Barciszewskiego

 

 

 

Dziś rano o godzinie 6 został były prezydent miasta Bydgoszczy

Pan Leon Barciszewski

w trybie doraźnym rozstrzelany

Toczące się w ostatnich tygodniach postępowanie wykazało nieomylnie wielką nieodpowiedzialność i współwinę za Krwawą Niedzielę w Bydgoszczy.

 

Bydgoszcz, dnia 11 listopada 1939 r.

 

Komisarz miejski dla powiatu miejskiego Bydgoszcz

Kampe

Kierownik powiatowy NSDAP