Łódź

Ulotka Obywatelskiego Komitetu Obchodów 70-lecia Odzyskania Niepodległości w Łodzi dot. uroczystości w dniach 6-20 XI 1988 r., IPN BU 1042/7 s.133

IPN BU 1042/7 - Zbiór ulotek, broszur i plakatów NSZZ "Solidarność"