Łódź

Wybrane dokumenty z akt sprawy założonej przez RUSW w Bełchatowie w związku z niezależną demonstracją w dn. 11 XI 1987 r., IPN Ld 0051/25 t. 3.

Notatka urzędowa RUSW w Bełchatowie z dn. 11 XI 1987 r. dot. obchodów 69 rocznicy odzyskania niepodległości, IPN Ld 0051/25 t. 3, k. 2.

 

Zawiadomienie z dn. 6 XI 1987 r. kierowane do prezydenta miasta Bełchatowa o organizowanej przez środowiska niezależne demonstracji pokojowo-patriotycznej w dn. 11 XI 1987 r. w Bełchatowie, IPN Ld 0051/25 t. 3, k. 4.

 
 
Protokół przesłuchania świadka, Leonarda Niewiadomskiego, kierownika wydziału Urzędu Miejskiego w Bełchatowie dot. niezależnych obchodów Święta Niepodległości w dn. 11 XI 1987 r. w Bełchatowie, IPN Ld 0051/25 t. 3, k. 14-15.
 
 
 
Protokół przesłuchania świadka, Stefana Kowalczyka, przewodniczącego Miejskiej Rady PRON w Bełchatowie dot. niezależnych obchodów Święta Niepodległości w dn. 11 XI 1987 r. w Bełchatowie, IPN Ld 0051/25 t. 3, k. 16-17.
 
 
 
Protokół przesłuchania świadka, Jacka Wilka dot. organizowanych przez niego niezależnych obchodów Święta Niepodległości w dn. 11 XI 1987 r. w Bełchatowie, IPN Ld 0051/25 t. 3, k. 20-21.
 

Powiązane informacje