Łódź

Meldunek naczelnika Wydz. III „A” KWMO w Łodzi z dn. 27 XI 1981 r. do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Bracia”, dotyczący uroczystości niepodległościowych w listopadzie 1981 r., IPN Ld 047/393, k. 37-38.