Rzeszów

Wybrane materiały operacyjne ze sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Opór” dot. obchodów rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowanych przez RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, IPN Rz 00163/13 t. 1.

Okładka SOR krypt. „Opór”, IPN Rz 00163/13 t. 1.

 

 

 

Uzupełnienie do SOR krypt. „Opór” KWMO w Rzeszowie z informacjami z doniesień tajnych współpracowników dot. planowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” obchodów w dn. 11 XI 1982 r. w Rzeszowie z okazji 64 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, IPN Rz 00163/13 t. 1, s. 299.

 

 

 

Meldunek operacyjny z-cy naczelnika Wydziału V KWMO w Rzeszowie dot. planowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” obchodów w dn. 11 XI 1982 r. (msza, złożenie kwiatów pod pomnikiem legionisty Lisa-Kuli), IPN Rz 00163/13 t. 1, s. 204.

 

 

 

Meldunek operacyjny z-cy naczelnika Wydziału V KWMO w Rzeszowie dot. przebiegu obchodów w dn. 11 XI 1982 r. z udziałem RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, IPN Rz 00163/13 t. 1, s. 205.

 

 

 

Uzupełnienie do SOR krypt. „Opór” z-cy naczelnika Wydz. V WUSW w Rzeszowie z informacjami dot. przebiegu obchodów w dn. 11 XI 1984 r. w Rzeszowie z udziałem RKW NSZZ „Solidarność” z okazji 66 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, IPN Rz 00163/13 t. 1, s. 401.