Rzeszów

Meldunek operacyjny ze sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Konspirator” dot. nielegalnego kolportażu ulotek sygnowanych przez NSZZ „Solidarność” Jarosław, IPN Rz 034/439 t. 6.

Okładka SOR krypt. „Konspiratot”, IPN Rz 034/439 t. 6.

 

 

Meldunek operacyjny Wydz. III WUSW w Przemyślu z dn. 8 XI 1984 r. dot. nielegalnego kolportażu ulotek sygnowanych przez NSZZ „Solidarność” Jarosław z odezwą w 4 rocznicę rejestracji NSZZ „Solidarność” oraz 66 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, IPN Rz 034/439 t. 6, k. 183.