Rzeszów

Wybrane materiały operacyjne ze sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Ośmiornica” dot. uroczystości w związku z rocznicami odzyskania przez Polskę niepodległości, organizowanych przez „Solidarność Walczacą” w Rzeszowie w latach 1987-1988, IPN Rz 044/1106 t. 4.

Okładka SOR krypt. „Ośmiornica”, IPN Rz 044/1106 t. 4.

 

 

 

Notatka służbowa do SOR krypt. „Ośmiornica” z dn. 11 XI 1987 r. dot. rozmowy ostrzegawczej z przywódcą „SW” Oddział Rzeszów A. Kopaczewskim w związku z obchodami 69 rocznicy odzyskania niepodległości, IPN Rz 044/1106 t. 4, s. 92.

 

 

Szyfrogram z-cy dyrektora Biura Studiów SB MSW z dn. 25 X 1988 r. do podległych WUSW (tu: WUSW w Rzeszowie) dot. przedsięwzięć „Solidarności Walczącej” planowanych na dn. 11 XI 1988 r. na terenie kraju w związku z rocznicą odzyskania niepodległości oraz konieczności podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych przez SB, IPN Rz 044/1106 t. 4, s. 244.

 

 

Informacja WUSW w Rzeszowie z dn. 24 XI 1988 r. dot. sytuacji w Oddziale „Solidarności Walczącej” w Rzeszowie, IPN Rz 044/1106 t. 4, s. 248.