Rzeszów

Odezwy NSZZ „Solidarność” Jarosław z lat 1982-1984 w związku z rocznicami odzyskania przez Polskę niepodległości, zgromadzone w SOR krypt. „Konspirator”, IPN Rz 034/439 t. 9.

Okładka SOR krypt. „Konspirator”, IPN Rz 034/439 t. 9.

 

 

 

Apel do wszystkich członków „Solidarności” i ludzi, którym leży na sercu wolność Ojczyzny - wystosowany przez NSZZ „Solidarność” Jarosław z dn. 3 XI 1982 r. w 2 rocznicę rejestracji Związku oraz 64 rocznicę odzyskania niepodległości, IPN Rz 034/439 t. 9, k. 151/2.

 

 

 

Odezwa NSZZ „Solidarność” Jarosław Gr. III z listopada 1983 r. do Polaków i członków „Solidarności” w 3 rocznicę rejestracji Związku oraz 65 rocznicę odzyskania niepodległości, IPN Rz 034/439 t. 9, k. 151/5.

 

 

 

Odezwa NSZZ „Solidarność” Jarosław z listopada 1984 r. do wszystkich związkowców i sympatyków Związku w 4 rocznicę rejestracji Związku oraz 66 rocznicę odzyskania niepodległości, IPN Rz 034/439 t. 9, k. 151/16.