Szczecin

Grafiki, ulotki, odezwy, znaczki, dokumentacja ikonograficzna dot. obchodów Święta Niepodległości w PRL z zasobów archiwalnych oddziałów i delegatur IPN

ODDZIAŁ IPN W BIAŁYMSTOKU

Odezwa do obywateli Łomży z dn. 11 XI 1981 r. wydana przez NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Łomży, IPN Bi 610/1, s. 39.

{GALERIA:12688}
 

ODDZIAŁ IPN W GDAŃSKU

Klaser zawierający znaczki pocztowe wydrukowane przez NSZZ „Solidarność” i inne organizacje opozycyjne w latach 1986-1991, IPN Gd 649/464 t. 1; Klaser zawierający znaczki pocztowe oraz fałszywe banknoty wydrukowane przez NSZZ „Solidarność” i inne organizacje opozycyjne w latach 1984-1988, IPN Gd 649/464 t. 2; Klaser zawierający znaczki pocztowe wydrukowane przez NSZZ „Solidarność” i inne organizacje opozycyjne w latach 1983-1987, IPN Gd 649/464 t. 3; Klaser zawierający znaczki pocztowe wydrukowane przez NSZZ „Solidarność” i inne organizacje opozycyjne w latach 1983-1987, IPN Gd 649/464 t. 4; Klaser zawierający znaczki pocztowe wydrukowane przez NSZZ „Solidarność” i inne organizacje opozycyjne w latach 1981-1989, IPN Gd 649/464 t. 5​.

{GALERIA:13357-13360-13363-13366-13369-13372-13375-13378-13381-13384-13387-13390-13393-13396-13399}

Plakaty o obchodach święta 11 Listopada: plakat NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska zachęcający mieszkańców Poznania do udziału w manifestacji; plakat Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja zachęcający mieszkańców Gdańska do udziału w manifestacji; plakat Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy z napisem o treści „...nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie” na tle orła w koronie i polskich barw narodowych oraz drugi plakat Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy z tą samą szatą graficzną lecz z programem obchodów zamiast cytowanego napisu (IPN Gd 326/827); Plakat informujący o uroczystości przyjęcia przez Gdańską Stocznię Remontową im. Józefa Piłsudskiego w dniu 11 XI 1981 r. (IPN Gd 536/72 t. 3); Karta 45: Plakietka z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego, Karta 81: Plakietka Orła Białego z napisem 11 listopada (IPN Gd 881/1540); Plakat z napisem „11 listopada. Rocznica niepodległości Polski” wydany przez Porozumienie Grup Niezależnych z Poznania (IPN Gd 881/1581), Ulotka-cegiełka z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego wydana przez Gdański Oddział Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”. Na odwrocie umieszczono napis „Temu, który odważył się być wolnym” (IPN Gd 881/1617 t. 1); Karta 3: Koperta z okolicznościową pieczątką: 63 rocznica odzyskania niepodległości (IPN Gd 998/246).

 

DELGATURA IPN W KIELCACH

Kalendarz na 1984 rok „Solidarność”. Twórcy niepodległości 1918 o wymiarach 237 x 174 mm. W lewym górnym rogu orzeł w koronie w środkowej części na biało-czerwonym tle napis SOLIDARNOŚĆ oraz rok 1984, w prawym górnym rogu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, poniżej napis TWÓRCY NIEPODLEGŁOŚCI 1918 wraz z wizerunkami: Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa. Dar prywatny: Pani Krystyna Chojnacka, IPN Ki 265/46; Przypinka metalowa, na złotym tle wizerunek marszałka Józefa Piłsudskiego, w górnym rogu orzeł w koronie, z datą 11 XI 1918, kształt prostokątny, wymiary: 25 x 22 mm. Dar prywatny: Pani Krystyna Chojnacka, IPN Ki 265/50/34; Plakat Święto Niepodległości Polski z 11 listopada 1981 r. kolportowany na kieleckich uczelniach przez członków NZS, Podobizna marszałka Józefa Piłsudskiego, IPN Ki 025/1238/KE.

 
 

ODDZIAŁ IPN W KATOWICACH

Ulotka KPN wzywająca do udziału w obchodach Dnia Niepodległości 11 XI 1987 r., IPN Ka 791/98, k. 1; Ulotka KPN wzywająca do udziału w obchodach Dnia Niepodległości 11 XI 1987 r., IPN Ka 240/791, k. 3.

{GALERIA:12691-12694}
 

ODDZIAŁ IPN W KRAKOWIE

Plakaty: „Pamiętaj! Święto Niepodległości 11 Listopada '81 Solidarność” - Druk: ZR Małopolska NSZZ „Solidarność” - IPN Kr 729/4, k. 20, Program obchodów Święta Niepodległości Kraków '81 - Solidarność Małopolska - IPN Kr 729/4, k. 21.

 
 

Kolekcja znaczków pocztowych „Solidarności” i „Solidarności Walczącej” z kolekcji przekazanej do IPN przez Pana Sławomira Lenera, IPN Sz 645/350 t.1-3.

{GALERIA:12697-12700-12703-12706-12709-12712-12715}