Szczecin

Fotografie z zasobu AIPN w Szczecinie, z akt sprawy problemowej krypt. „KDH” dot. obchodów rocznicy odzyskania niepodległości w dn. 11 XI 1989 r., IPN Sz 0011/2034.

Usunięcie tabliczki z nazwą Pl. Lenina w Szczecinie w dniu 11 listopada 1989 r., IPN Sz 0011/2034

 

Manifestacja zorganizowana m.in. przez Federację Młodzieży Walczącej i Solidarność Walczącą w dniu 11 listopada 1989 r., IPN Sz 0011/2034