Szczecin

Dokumenty OAIPN w Szczecinie związane z uczczeniem 60 rocznicy odzyskania niepodległości w listopadzie 1978 r.

Meldunek operacyjny z-cy naczelnika Wydz. III KWMO w Szczecinie z dn. 2 XI 1978 r. dot. kolportażu na terenie Szczecina ulotek z okazji 60 rocznicy odzyskania niepodległości, IPN Sz 0012/17 t. 4, s. 372-374.

 

Deklaracja Ruchu Wolnych Demokratów w sprawie 60-tej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę z dn. 4 XI 1978 r., IPN Sz 0012/393, t. 123, egz. 1.