Szczecin

Meldunek z-cy naczelnika Wydziału III-1 WUSW w Szczecinie z dn. 25 XI 1988 r. kończący sprawę operacyjnego sprawdzenia krypt. „Rocznica” dot. uroczystości, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 31 w Szczecinie z okazji 70 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, IPN Sz 0053/545, k. 11-12.