Szczecin

Fragment oceny sytuacji polityczno-operacyjnej, prognoz i kierunków działań za okres 1-30 XI 1983 r. starszego inspektora Zespołu ds. SB Wydziału Inspekcji WUSW w Koszalinie dot. m.in. nabożeństw odprawionych 11 XI 1983 r. na terenie woj. koszalińskiego z okazji 65 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, IPN Sz 00108/9, s. 268.