Wydawnictwo „Niepodległa de Novo”

Zachęcamy do zapoznania się z wydawnictwem „Niepodległa de Novo” – katalogiem działalności Oddziału IPN w Białymstoku i Delegatury IPN w Olsztynie, wydanym przez białostocki oddział Instytutu. 

W zamyśle twórców katalog prezentować ma historię najnowszą Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku pracowników IPN z oddziału białostockiego i olsztyńskiej delegatury. Zapoznaje czytelnika z działalnością edukacyjną, odnosi się do prowadzonych badań naukowych i ich wyników.

Chcemy ukazać wydarzenia historyczne i postaci z dziejów walk i męczeństwa narodu, przedstawić, jak przebiegają prace nad upamiętnieniem miejsc ważnych dla historii naszego kraju. Pragniemy też zaprezentować, na czym polegają czynności związane z gromadzeniem, zabezpieczaniem i zarządzaniem archiwaliami po byłych służbach specjalnych totalitarnego państwa.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby katalog był interesujący, a jednocześnie stanowił w pewnym stopniu miejsce wymiany poglądów na temat przeszłości.

Poniżej do pobrania katalog w wersji elektronicznej.