Pocztówki dźwiękowe „Ojcowie Niepodległości”

Audycje powstały w wyniku współpracy Oddziału IPN w Szczecinie z Polskim Radiem Szczecin.

 

W 6 odsłonach cyklu pocztówek dźwiękowych przedstawieni zostali tytułowi „Ojcowie niepodległości”: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński oraz Wojciech Korfanty. Zaprezentowano przemówienia, rozkazy, listy, wspomnienia, odezwy i artykuły, które powstały w okresie walk o Polską niepodległość oraz w początkowych latach II Rzeczypospolitej Polskiej.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i skomplikowanym pod względem politycznym i militarnym. Wysiłek wielu Polaków, trud i ofiara poniesiona na frontach I wojny światowej oraz aktywne działania dyplomatyczne, doprowadziły do narodzenia się II Rzeczypospolitej. Liderami tego procesu były wybitne jednostki, których czyny i działania w walce o niezależny byt państwa polskiego są niepodważalne. Były to osoby o odmiennych poglądach politycznych, przynależności społecznej i wyznaniowej, urodzeni pod różnymi zaborami. Potrafili jednak zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: Niepodległości. Nie oznaczało to ich pełnej zgody, wzorowej jedności i pełnego współdziałania. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne poprowadzili Polaków ku Wolności. To życiorysy i dokonania „Ojców niepodległości” stały się inspiracją do stworzenia wystawy oraz cyklu audycji radiowych o tym tytule.

Wszystkie wyemitowane odcinki cyklu są dostępne na stronie Radia Szczecin.