Konkurs plastyczny Siemiatyckiego Ośrodka Kultury „Niepodległa” (zgłoszenia do 20 września 2018 r.)

Siemiatycki Ośrodek Kultury we współpracy z Oddziałem IPN w Białymstoku serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz twórców dorosłych do udziału w konkursie plastycznym „Niepodległa”. Celem konkursu jest rozpowszechnienie wśród uczestników wiedzy o historii Polski i dążeniach Polaków do niepodległości, rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej historią Polski, motywowanie do poszukiwania pozytywnych wzorców współczesnego patriotyzmu oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży z Siemiatycz oraz dorosłych. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Siemiatycz, tworzących samodzielnie lub pod opieką nauczycieli/instruktorów oraz twórców dorosłych. Prace konkursowe zostaną ocenione w następujących grupach wiekowych: I grupa – od 10 do 14 lat, II grupa – do lat 19 i III grupa – dorośli.

Prace prosimy dostarczyć do 20 września 2018 r. na adres: Siemiatycki Ośrodek Kultury,ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17–300 Siemiatycze. Rozdanie nagród nastąpi 11 listopada 2018 r. o godz. 13.00 podczas uroczystości, która będzie miała miejsce w Siemiatyckim Ośrodku Kultury przy ul. Zaszkolnej 1. Serdecznie zapraszamy do udziału!