Małopolski Turniej Debat Historycznych

Kilkanaście drużyn z kilkunastu szkół rywalizowało w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie

Turniej zorganizował krakowski oddział IPN we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców. Projekt połączył przyjemne z pożytecznym i stworzył licealistom okazję do dyskusji na historyczne tematy. W pierwszym dniu, 29 stycznia 2018 r., tezy turniejowe brzmiały:

 • Sojusz z Anglią i Francja i był jedyną możliwością powstrzymania Hitlera;
 • Pułkownik Kukliński nie zdradził ojczyzny;
 • Po ofensywie Armii Czerwonej ze stycznia 1945 próby działania legalnej opozycji w Polsce ciągle miały sens.

Po wielogodzinnych, burzliwych dyskusjach najlepsze okazały się: III Liceum Ogólnokształcące z Tarnowa i V Liceum Ogólnokształcące z Krakowa. Następnego dnia, wedle reguł debaty oksfordzkiej, dyskutowano nad następującymi tezami:

 • Polska nie wykorzystała zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej;
 • Po pierwszych wyborach w III RP „Solidarność” powinna całkowicie zaprzestać działalności politycznej;
 • Koncepcja Piłsudskiego oparcia się na Austro-Węgrzech dawała większe szanse wybicia się na niepodległość niż oparcie się na państwach Ententy.

Zwyciężyły II LO z Tarnowa i III LO z Krakowa. One też spotkają się w regionalnym finale, 5 marca w Krakowie i zmierza się z III LO z Tarnowa i V LO z Krakowa.

Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest udział 15 drużyn z 14 małopolskich szkół średnich. Warto dodać, że małopolska edycja turnieju IPN jest drugą, co do wielkości spośród 11 organizowanych w całym kraju.

 • Małopolski Turniej Debat Historycznych
  Małopolski Turniej Debat Historycznych
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych
  Małopolski Turniej Debat Historycznych
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych
  Małopolski Turniej Debat Historycznych
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych
  Małopolski Turniej Debat Historycznych
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych
  Małopolski Turniej Debat Historycznych
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych
  Małopolski Turniej Debat Historycznych
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
  Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
  Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
  Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
  Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
  Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
  Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
  Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
  Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
  Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
  Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
  Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
  Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
  Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
  Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
  Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
 • Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018
  Małopolski Turniej Debat Historycznych 2018