Wykłady prof. Piotra Okulewicza w ramach Akademii Niepodległości – Zielona Góra, 29 stycznia 2018

Pierwsze tegoroczne spotkanie w Zielonej Górze

W styczniu odbyło się pierwsze z pięciu spotkań Akademii Niepodległości zaplanowanych na 2018 rok. Kolejnych wykładów będzie można wysłuchać w marcu, maju, wrześniu i listopadzie.

„Akademia Niepodległości” to ogólnopolski projekt Instytutu Pamięci Narodowej zaplanowany na lata 2018-2021, którego inauguracja następuje w całej Polsce w grudniu 2017 roku. Będzie to cykl regularnych spotkań, w czasie których pracownicy IPN, zaproszeni reprezentanci uczelni wyższych oraz lokalnych środowisk przedstawią w formie popularnych wykładów drogę do niepodległości, poczynając od pierwszej dekady XX stulecia i czas I wojny światowej, poprzez wznoszenie jej państwowego gmachu i wykuwanie granic, po syntetyczny bilans międzywojennego dwudziestolecia. Wykłady w każdym ośrodku będą miały taki sam przewodni temat, którego ujęcie będzie indywidualnym wyborem wykładowcy, w miarę możliwości podkreślane będą wątki lokalne. Każde spotkanie będzie składało się z dwóch wykładów: pierwszego o charakterze monograficznym i drugiego opartego na wątkach biograficznych. Cykl został pomyślany nie tylko jako poszerzenie wiedzy, ale też jako element formowania postaw opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowej tradycji i przywiązaniu do Ojczyzny. Formuła spotkań oparta będzie na wzorze Uniwersytetów Trzeciego Wieku: słuchacze będą posiadać indeksy, a całość zakończy się w roku 2021 roku wręczeniem dyplomów.

Założeniem projektu jest idea, aby spotkania odbywały się poza miastami wojewódzkimi i dużymi ośrodkami. Dla terenu działania oddziału poznańskiego wybrane zostały dwie lokalizacje: Zielona Góra i Nowy Tomyśl.

Wykłady w Zielonej Górze współorganizuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Wykłady „Socjalistyczna irredenta” i „Bojowcy” wygłosił prof. Piotr Okulewicz z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie odbyło się w Sali Wykładowej im. dr. Grzegorza Chmielewskiego na II piętrze Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania!

Fot. Krzysztof Mazur

 • Spotkanie otworzył Dyrektor IPN w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek
  Spotkanie otworzył Dyrektor IPN w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek
 • Wykłady odbyły się w Sali Wykładowej im. dr. Grzegorza Chmielewskiego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
  Wykłady odbyły się w Sali Wykładowej im. dr. Grzegorza Chmielewskiego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
 • Wykłady wygłaszał prof. Piotr Okulewicz z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wykłady wygłaszał prof. Piotr Okulewicz z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pierwszy z poruszonych tematów to „Socjalistyczna irredenta”
  Pierwszy z poruszonych tematów to „Socjalistyczna irredenta”
 • Pierwszy z poruszonych tematów to „Socjalistyczna irredenta”
  Pierwszy z poruszonych tematów to „Socjalistyczna irredenta”
 • Spotkanie zgromadziło uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku i uczniów szkół średnich z terenu Zielonej Góry
  Spotkanie zgromadziło uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku i uczniów szkół średnich z terenu Zielonej Góry
 • Drugi wykład zatytułowany był „Bojowcy”
  Drugi wykład zatytułowany był „Bojowcy”
 • Drugi wykład zatytułowany był „Bojowcy”
  Drugi wykład zatytułowany był „Bojowcy”
 • Po wykładach prof. Okulewicz odpowiadał na pytania słuchaczy
  Po wykładach prof. Okulewicz odpowiadał na pytania słuchaczy
 • Spotkanie zgromadziło też lokalne media
  Spotkanie zgromadziło też lokalne media
 • Plakat
  Plakat
 • Logo
  Logo