Popiersie Józefa Piłsudskiego trafiło do Oddziału IPN we Wrocławiu

28 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie dr. Andrzeja Drogonia, dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu z kpt. Bartłomiejem Perlakiem. Rozmowa dotyczyła dalszej współpracy Oddziału z Aresztem Śledczym w Świdnicy. Dr Stanisław A. Bogaczewicz i Stanisław Kiełb, pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej regularnie odwiedzają świdnicką jednostkę z prelekcjami poświęconymi historii Polski.

Prowadzenie podobnych działań jest bardzo ważne, albowiem poziom wiedzy o kluczowych wydarzeniach z historii Polski wciąż jest zdecydowanie niewystarczający. Tym bardziej jest to istotne, wśród osób pozbawionych wolności, które często zakończyły edukację na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej- podkreślił podczas spotkania kpt. Perlak.

Wykłady naukowców z Instytutu cieszą się dużą popularnością wśród osób pozbawionych wolności, którzy każdorazowo z wielkim zainteresowaniem słuchają pasjonujących prelekcji.

W ramach podziękowania za dotychczasową współpracę dr Andrzej Drogoń otrzymał popiersie Józefa Piłsudskiego, wykonane przez jednego z osadzonych. Praca zajęła pierwsze miejsce w konkursie plastyczno-historycznym „Historia nauczycielką życia” („Historia magistra vitae”) T. Kościuszko i J. Piłsudski – symbole bohaterstwa i patriotyzmu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.