Wykład Ryszarda Mozgola „Polskie drogi do niepodległości 1914-1918“ – Katowice, 27 lutego 2018

 W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, ogłosiła rok szkolny 2017/2018 Rokiem dla Niepodległej. Kuratorium Oświaty w Katowicach przystępuje do realizacji licznych przedsięwzięć mających na celu upamiętnienie tej ważnej rocznicy.

Konferencja Stała się Niepodległa, która inauguruje cykl przedsięwzięć realizowanych pod hasłem „Polska to jest wielka rzecz!“ (S. Wyspiański), odbyła się 27 lutego 2018 r. o godz. 9.00 w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach, ul. Ułańska 7b.

W programie konferencji m.in. wykład Ryszarda Mozgola, naczelnika OBEN IPN Katowice pt.: „Polskie drogi do niepodległości 1914-1918“.

Program konferencji.