150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego z IPN – Katowice, 5,8 grudnia 2017

150 lat temu, 5 grudnia 1867 r. urodził się Józef Piłsudski - dla jednych bohater, twórca Niepodległej, genialny wódz, który pobił bolszewików pod Warszawą i włączył Górny Śląsk do Polski – dla drugich dyktator, który w wyniku przewrotu majowego przejął władzę w kraju.

5 grudnia 2017 r. w  Przystanku Historia - Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika odbył się panel dyskusyjny pt. „Józef Piłsudski – życiorys nieoczywisty?”. O kontrowersjach wokół postaci Marszałka dyskutowali:  prof. Joanna Januszewska-Jurkiewicz, prof. Ryszard Kaczmarek oraz prof. Maciej Fic z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Moderacja: Ryszard Mozgol, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

W ramach obchodów dr Andrzej Sznajder (dyrektor  Oddziału IPN w Katowicach) oraz Ryszard Mozgol (naczelnik OBEN IPN Katowice) uczcili 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego, składając kwiaty pod pomnikiem Marszałka w Katowicach. Popołudniu w Sali Sejmu Śląskiego odbył się koncert z okazji urodzin Józefa Piłsudskiego, zorganizowany przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

8 grudnia 2017 r. w Przystanku Historia - Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika  odbyły się prelekcje z okazji 150. rocznicy urodzin J. Piłsudskiego  dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

  • godz. 9.00 „Drogi do Niepodległości” – Ryszard Mozgol (60 min.).
  • godz. 10.30 Film archiwalny „Józef Piłsudski” (1935).
  • godz. 12.00 „Politycy i społeczeństwo polskie wobec sprawy śląskiej 1918-1922”  – Ryszard Mozgol (45 min.).
  • godz. 13.30 „Z Piłsudskim ku niepodległej Polsce! Działalność niepodległościowa w Zagłębiu Dąbrowskim  1905-1918” – Tomasz Gonet (60 min.).