Finał konkursu „Józef Piłsudski – 150. rocznica urodzin” – Katowice, 5 grudnia 2017

5 grudnia 2017 r., o godz. 10.00, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Katowicach odbył się drugi finałowy etap konkursu „Józef Piłsudski – 150. rocznica urodzin”, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. W finale wzięło udział ośmiu uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w części pisemnej. Rozgrywka miałaformę popularnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Odpowiedzi uczestników oceniało jury składające się z przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Oddziału IPN w Katowicach oraz Muzeum Historii Katowic.