Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę – Katowice, 26 czerwca 2018

W programie: uroczyste wręczenie nagród, połączone z ekspozycją plakatów

26 czerwca 2018, o godz. 17.00, w siedzibie Polskiego Radia Katowice (Studio Koncertowe im. Jerzego Heralda, ul. Ligonia 29) odbył się finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 

— Wśród wielu inicjatyw programowych Radia Katowice, nawiązujących do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości konkurs na plakat ma szczególne znaczenie — powiedział Piotr Ornowski, prezes Radia Katowice. — Jest bowiem wypowiedzią artystyczną młodych twórców na temat jakże przełomowego w naszych dziejach wydarzenia historycznego. Jest indywidualną emocją każdego z autorów, definiujących poczucie tożsamości narodowej.

— Konkurs ma swój niezaprzeczalny wymiar edukacyjny — podkreślił dr Andrzej Sznajder, dyrektor IPN w Katowicach.

Na dojrzały, profesjonalny poziom prac zwrócił uwagę prof. Roman Kalarus z katowickiej ASP.

Spośród kilkudziesięciu plakatów jury przyznało trzy nagrody i cztery wyróżnienia. Pierwsze miejsce zajęła studentka ASP w Katowicach Magdalena Niemiec.

— Cieszy tak liczny udział w konkursie młodzieży akademickiej — powiedziała patronująca temu przedsięwzięciu poseł Ewa Malik. — Jest to dowód na to, że historia i Ojczyzna to pojęcia dla studentów bliskie i ważne. Konkurs promuje ideę patriotyzmu, głównie wśród osób młodych, do których był skierowany.

Dwadzieścia trzy wyselekcjonowane prace konkursowe można oglądać na wystawie w Galerii „Na Żywo” Radia Katowice do końca lipca.

Organizatorami konkursu byli: Oddział Instytut Pamięci Narodowej  w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Polskie Radio Katowice. Mecenasem konkursu jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Ewy Malik, Poseł na Sejm RP.

Konkurs promuje ideę patriotyzmu, kształtuje poczucie świadomości narodowej i wzbudza szacunek dla własnego państwa. Plastyczna interpretacja tych pojęć przyniosła bogaty plon, w postaci prac studentów ASP w Katowicach.

Na konkurs wpłynęło 43 prace. Po wstępnej selekcji do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowano 13 prac. Na wystawę wybrano 23 prace.

W składzie jury: dr Marian Słowicki (ASP Katowice) – przewodniczący, dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender (ASP Katowice), Piotr Karmański ( Polskie Radio Katowice), Ryszard Mozgol (IPN Katowice).

Laureaci konkursu:

I nagroda – Magdalena Niemiec

II nagroda – Joanna Kowalska

III nagroda – Nikola Kucharska

Wyróżnienia:

Jakub Wajda

Zuzanna Scechura

Dagmara Szmal

Szymon Poloczek

Oprac. na podstawie relacji Radia Katowice. 

 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
 • Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
  Finał konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.