Gra miejska – „Śladami Niepodległej w Białymstoku” – Białystok, 7 listopada 2018

W dniu 7 listopada 2018 r. godz. 10:00 odbyła się gra miejska „Śladami Niepodległej w Białymstoku” zorganizowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN. Gra poprzedziła rozpoczęcie II. Kongresu Pamięci Narodowej. Grę rozpoczęto pod muralem na ul. Zwierzynieckiej 1, a zakończenie jej nastąpiło w gmachu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W grze edukacyjnej wzięła udział młodzież z białostockich szkół. Zwycięzcy – uczniowie z XI LO otrzymali nagrody z rąk dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotra Kardeli nagrody ufundowane przez IPN.

Dziękujemy za udział!