II Kongres Pamięci Narodowej – Białystok, 7 listopada 2018

W dniu 7 listopada, w roku setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbył się II Kongres Pamięci Narodowej. W zamierzeniu organizatorów – Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Wojewody Podlaskiego – Kongres to nie tylko forum wymiany poglądów badaczy, ale również jeden z elementów obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Stulecie odrodzenia się Rzeczpospolitej jest bowiem doskonałą okazją do prezentacji i analizy wydarzeń, jakie miały miejsce w ważnym okresie dla kształtowania się polskiej państwowości.

Kongres rozpoczęto odśpiewaniem "Roty". Następnie wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podkreślił, jak ważne jest kultywowanie Narodowego Święta Niepodległości: ,,Ta piękna polska tradycja ma służyć również nam, abyśmy naszą niepodległość i państwowość na wszelkich możliwych polach umacniali, żebyśmy mogli jako naród stworzyć jak najlepsze warunki do tego, aby indywidualne i zbiorowe marzenia Polaków w ramach naszego państwa jak najlepiej zrealizować”.

Dyrektor Oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela wprowadził zaproszonych gości w tematykę Kongresu mówiąc o najważniejszych elementach polskiej tożsamości. Następnie odczytał list prezesa IPN dr. Jarosława Szarka, w którym znalazły się słowa Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego: "Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem, staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium". Prezes skierował również do uczestników Kongresu refleksję: „Gdy słabniemy jako Naród, słabniemy natychmiast jako państwo. Dlatego jedyną naszą bronią jest silna, świadoma swej wartości i potencjału, wspólnota narodowa. Musimy ciągle powracać do naszej przeszłości – do korzeni, z których wyrastamy. (…) Jesteśmy do tego zobowiązani nie tylko naszym sumieniem, ale również nakazem konstytucyjnym”. 

Wykład inauguracyjny pt.: ,,Drogi do Niepodległości” wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, członek Kolegium IPN, redaktor kwartalnika „Dzieje Najnowsze”.  Następnie odbyła się prezentacja filmu nagrodzonego w Ogólnopolskim Konkursie Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej, prezentującego historię Józefa Modzelewskiego, jednego z bohaterów walk o niepodległość. Po projekcji filmu wykład pt.: ,,Czy Niepodległości można nauczyć? - Edukacja polonistyczna w służbie narodu” wygłosiła prof. dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka. Wykład prof. dr hab. Małgorzaty Gmurczyk-Wrońskiej dotyczył międzynarodowych aspektów odzyskania Niepodległości w 1918 r.

Po tej serii wykładów uczestnikom Kongresu zaprezentowano film ukazujący powstanie muralu "Selfie niepodległości", który znajduje się w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 1, a który powstał staraniem białostockiego Oddziału IPN. Zostanie on oficjalnie odsłonięty w najbliższą niedzielę w dniu 11 listopada, w rocznicę odzyskania przez Polską Niepodległości.

Punktem wyjścia do dyskusji panelowej prowadzonej przez naczelnika Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku dr. Pawła Warota był szeroko pojęty patriotyzm. Uczestnicy dyskutowali m. in. na temat patriotyzmu Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, ale również o udziale elit Podlasia w walce o niepodległość.

Podczas uroczystości Srebrny Krzyż Zasługi, przyznany przez prezydenta RP, otrzymał wieloletni działacz Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku Aleksander Orłowski, który jak podkreślił wojewoda - ma bardzo duże zasługi w kultywowaniu pamięci narodowej. Spotkanie uświetnił występ Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod kierownictwem prof. dr hab. Wioletty Miłkowskiej. Stanowił on znakomite artystyczne podsumowanie idei patriotycznych przedstawionych w trakcie Kongresu.

W skład Komitetu Honorowego Kongresu weszli: abp dr Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki oraz Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Partnerami byli: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku oraz Podlaski Kurator Oświaty.

W Kongresie wzięli udział m.in. liczni przedstawiciele władz samorządowych z Białegostoku i regionu, reprezentanci instytucji państwowych, mundurowi z jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej, kombatanci, nauczyciele, uczniowie oraz harcerze. Nie zabrakło w tym gronie również uczestników gry miejskiej zorganizowanej przez IPN, zatytułowanej ,,Ślady Niepodległej w Białymstoku”, którzy otrzymali z rąk dyrektora Oddziału IPN dr. hab. Piotra Kardeli nagrody książkowe za udział w tym przedsięwzięciu.

Kongresowi towarzyszyły dwie wystawy IPN-u: ,,Dla Niepodległej. Tatarzy w walce o wolną Polskę w XVIII-XX wieku” oraz ,,Ojcowie Niepodległości’, cieszące się dużym zainteresowaniem publiczności.

Informacje w mediach:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/161696

http://www.bialystokonline.pl/ii-podlaski-kongres-pamieci-narodowej-beda-wyklady-filmy-i-wystawy,artykul,108738,1,1.html

https://bialystok.tvp.pl/28482730/gosc-obiektywu

https://bialystok.tvp.pl/39842646/07112018-godz-1830

 • Spotkanie prowadził dr Paweł Warot
  Spotkanie prowadził dr Paweł Warot
 • Uczestnicy Kongresu
  Uczestnicy Kongresu
 • Przemówienie wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego
  Przemówienie wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego
 • List prezesa IPN dr. Jarosława Szarka skierowany do uczestników uroczystości odczytał dr hab. Piotr Kardela
  List prezesa IPN dr. Jarosława Szarka skierowany do uczestników uroczystości odczytał dr hab. Piotr Kardela
 • Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
  Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
 • O tym, czy Niepodległości można nauczyć mówiła prof. dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka
  O tym, czy Niepodległości można nauczyć mówiła prof. dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka
 • O międzynarodowych aspektach odzyskania Niepodległości w 1918 r. mówiła prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
  O międzynarodowych aspektach odzyskania Niepodległości w 1918 r. mówiła prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
 • Uczestnicy dyskusji panelowej „Polskie drogi do Niepodległości”
  Uczestnicy dyskusji panelowej „Polskie drogi do Niepodległości”
 • Uczestnicy dyskusji panelowej „Polskie drogi do Niepodległości”
  Uczestnicy dyskusji panelowej „Polskie drogi do Niepodległości”
 • Nagrodzeni przez IPN uczestnicy gry miejskiej ,,Ślady Niepodległej w Białymstoku”
  Nagrodzeni przez IPN uczestnicy gry miejskiej ,,Ślady Niepodległej w Białymstoku”
 • Uczestnicy II Kongresu Pamięci Narodowej
  Uczestnicy II Kongresu Pamięci Narodowej
 • Uczestnicy II Kongresu Pamięci Narodowej
  Uczestnicy II Kongresu Pamięci Narodowej
 • Występ Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
  Występ Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
 • Podziękowanie za artystyczne podsumowanie idei patriotycznych na ręce prof. dr hab. Wioletty Miłkowskiej złożył dr hab. Piotr Kardela
  Podziękowanie za artystyczne podsumowanie idei patriotycznych na ręce prof. dr hab. Wioletty Miłkowskiej złożył dr hab. Piotr Kardela
 • Młodzież z zainteresowaniem ogląda towarzyszącą Kongresowi wystawę ,,Dla Niepodległej. Tatarzy w walce o wolną Polskę w XVIII-XX wieku”
  Młodzież z zainteresowaniem ogląda towarzyszącą Kongresowi wystawę ,,Dla Niepodległej. Tatarzy w walce o wolną Polskę w XVIII-XX wieku”
 • Uczestnicy gry miejskiej
  Uczestnicy gry miejskiej
 • Uczestnicy gry miejskiej
  Uczestnicy gry miejskiej