Edukacja

Spotkanie w cyklu „Grajewskie spotkanie z historią” – Grajewo, 25 stycznia 2020

25 stycznia 2020 r. w budynku Grajewskiej Izby Historycznej odbyło się kolejne „Grajewskie spotkanie z historią”. W jego ramach dokonano otwarcia przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku wystawy Województwo białostockie u progu II Rzeczypospolitej. Ekspozycja składa się z 15 plansz ukazujących odzyskanie niepodległości na terenach późniejszego województwa białostockiego. Wystawę uzupełniły eksponaty ze zbiorów Grajewskiej Izby Historycznej, m.in. dotyczące Jana Zyskowskiego – posła na Sejm Ustawodawczy 1919 r. wybranego w Grajewie.

W dalszej części uroczystości miała miejsce promocja przygotowanej przez Oddział IPN w Białymstoku książki Wojewodowie białostoccy 1919-1944, w której ostatni biogram opracowany przez dr. Tomasza Dudzińskiego dotyczy pochodzącego z Grajewa Józefa Przybyszewskiego. Zarówno podczas otwarcia wystawy jak i prezentacji książki referaty wprowadzające wygłosił dr hab. Krzysztof Sychowicz naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku.

Zdjęcia: Grajewska Izba Historyczna