Edukacja

KOMUNIKAT WS. KONKURSU „Zemsta za Niepodległość! Ziemianie – ofiary dwóch agresorów”. Inauguracja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego.

Zachęcamy uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie. Zgłoszenia do 10 stycznia 2020 r.

KOMUNIKAT WS. KONKURSU

Szanowni Państwo!

           Wobec stanu epidemii i decyzji Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka z 11 marca b.r. o odwołaniu wszystkich działań otwartych dla publiczności do końca kwietnia b.r., jesteśmy zobligowani do zmiany formuły organizacji etapu ogólnopolskiego konkursu historycznego „Zemsta za niepodległość. Ziemianie ofiary dwóch agresorów”.

              W związku z tym, działając na podstawie § 14 pkt. 2 Regulaminu wprowadzamy zmodyfikowaną formułę przeprowadzenia etapu ogólnopolskiego. Wszystkie zakwalifikowane prace zostaną sprawdzone przez Komisję Ogólnopolską powołaną przez Dyrektora Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Adama Hlebowicza. Komisja wyłoni laureatów w poszczególnych grupach wiekowych i kategoriach prac. O wynikach zdecyduje suma punktów otrzymanych od każdego z jurorów. Kryteria oceny prac określone zostały w obowiązującym regulaminie konkursu.

              Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 30 kwietnia 2020 roku.  O formie, miejscu i czasie wręczenia nagród laureatom poinformujemy do 31 maja br. na stronach organizatorów konkursu.

,,Zemsta za Niepodległość! Ziemianie – ofiary dwóch agresorów” to nowy projekt edukacyjny IPN, współorganizowany z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział Kraków, Fundacją im. Zofii i Jana Włodków oraz Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu, we współpracy Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej przyjmuje do 10 stycznia 2020 r. koordynator – dr Marcin Chorązki, e-mail: marcin.chorazki@ipn.gov.pl, tel. 12 211 70 26.

Po zarejestrowaniu prace konkursowe nadsyłać należy do 15 lutego 2020 r.