Konkursy

W Kielcach wręczyliśmy nagrody w konkursie IPN poświęconym pierwszym wyborom parlamentarnym z 1919 roku

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach 15 marca 2019 r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Święto Narodu po długiej nocy cierpień. Pierwsze wybory parlamentarne w niepodległej Polsce”, w którym główną nagrodą był wyjazd edukacyjny do Brukseli.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach

1. Praca plastyczna

 • I. Wiktor Nasieniak, Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Ratajach Słupskich
 • II. Patrycja Bartkiewicz, Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Chęcinach oraz Wiktor Sobanty, Zespół Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym
 • III. Mikołaj Baranowicz, Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach; Karol Szymonek, Zespół Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bolechowicach oraz Natalia Mendak, Zespół Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym

Wyróżnienia

 • Olga Konstancja Góra, Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
 • Magdalena Sutowicz, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach
 • Michalina Ziernik, Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
 • Magdalena Nogaś, Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Ratajach Słupskich
 • Jakub Mikuła, Szkoła Podstawowa im. Z. i W. Pokusów Wspierania Edukacji w Oblekoniu

2. Praca pisemna

 • I. Anna Maria Piasecka, II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Kielcach
 • II. Alicja Taborska, Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach
 • III. Aleksandra, Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach

Wyróżnienia

 • Serafin Kacper, Liceum Ogólnokształcące nr I im. S. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Barbara Gawrońska, Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach
 • Bartosz Piechota, Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach

3. Praca multimedialna – szkoła podstawowa

 • I. Emilia Dyrek, Filip Owczarek, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Piłsudskiego we Włoszczowie
 • II. Aleksandra Pieczonka, Justyna Klimowicz, Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach
 • III. Mateusz Kupis, Nikodem Olszański, Jakub Kwiecień, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie

4. Praca multimedialna – szkoła ponadpodstawowa

 • I. Dariusz Garbacz, Kacper Nowakowski, Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach
 • II. Jakub Wnętrzak, Jakub Stachurka, Piotr Michalski, II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Kielcach
 • III. Emilia Szymańska, Aleksandra Sabat, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach

Wyróżnienie

 • Jakub Czapka, Mateusz Boguszewski, Jakub Toporkiewicz, II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Kielcach

Uczestnicy konkursu mieli wykonać pracę w jednej z trzech form: plastycznej (klasy IV-VI szkół podstawowych), filmowej lub pisemnej (klasy VII-VIII szkół podstawowych, klasa III gimnazjum, szkoły ponadpodstawowe). Oceniana była kreatywność, zgodność faktów historycznych oraz praca z materiałami historycznymi (źródła pisane, fotografie i relacje świadków). Nagrodą dla laureatów konkursu i ich nauczycieli jest zagraniczny wyjazd edukacyjny.

Organizatorem konkursu jest Delegatura IPN w Kielcach we współpracy z posłem do Parlamentu Europejskiego prof. Ryszardem Legutko. Patronat honorowy nad konkursem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty. Celem projektu jest popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o wybitnych przedstawicielach parlamentaryzmu II Rzeczypospolitej, ich wizji Polski oraz dokonaniach w skali lokalnej czy ogólnokrajowej, jak również kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i podtrzymywanie tradycji narodowej oraz państwowej. Zależy nam, aby uczestniczący w konkursie uczniowie poszerzyli wiedzę na temat kształtowania się polskiego parlamentaryzmu w nowej, niepodległej już rzeczywistości, w tym w sposób szczególny na temat postaci parlamentarzystów ze szczebla regionalnego. Równie istotnym celem jest rozbudzenie wśród uczniów chęci poznawania najnowszej historii Polski oraz formowanie umiejętności poszukiwania i analizowania materiałów źródłowych.

 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
 • Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.
  Kielce, 15 marca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nt. wyborów z 1919 r.