Konkursy

Podsumowanie plastycznego konkursu powiatowego „Niezłomni w drodze do Niepodległości” – Nowy Tomyśl, 14 czerwca 2019

14 czerwca 2019 roku w Nowym Tomyślu odbyło się podsumowanie i otwarcie wystawy pokonkursowej Konkursu Plastycznego pt. „Niezłomni w drodze do Niepodległości”.

Organizatorem czwartego z kolei plastycznego konkursu powiatowego „Niezłomni w drodze do Niepodległości” był Zespół Szkół Zawodowych i Policealnych im dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu przy współudziale i patronacie Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu i Wydziału Zamiejscowego WSPiA w Nowym Tomyślu.

Na konkurs wpłynęło 70 prac. Jego głównym celem było zdobywanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o źródłach tożsamości naszych przodków oraz poszerzenie wiedzy uczniów o uczestnikach walk o niepodległość Polski. Ponadto – zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności.

Wśród licznie przybyłych gości, którzy gratulowali zwycięzcom, byli m.in. dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, skarbnik powiatu nowotomyskiego Barbara Golon, prodziekan Wydziału Zamiejscowego WSPiA w Nowym Tomyślu Dominik Handzewniak, dyrektor ZSZiL Elżbieta Helwing oraz przedstawiciele kombatantów RP w Nowym Tomyślu. Pierwsza część spotkania miała miejsce w auli WSPiA, a druga w budynku ZSZiL, gdzie obejrzano wystawę prac plastycznych.