Konkursy

XII Międzygminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej – 4 listopada 2020 (termin nadsyłania prac)

Konkurs poezji i pieśni patriotycznej promuje wśród dzieci i młodzieży treści o tematyce patriotycznej. Zapraszamy do udziału w eliminacjach międzyszkolnych, które w tym roku odbędą się online.

Konkurs polega na nagraniu audio-video (za pomocą smartfonu, kamery lub innego nośnika dźwięku i obrazu) wybranego jednego utworu – recytowanego lub śpiewanego) o tematyce patriotycznej w tle indywidualnie zaaranżowanej scenerii.  Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie tekstu, poza uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej.

Termin nadsyłania nagrań: do 04 listopada 2020 r. do godz. 15.00 na adres mailowy: krollech@wp.pl, psp.kamionka@wp.pl

 

CELE KONKURSU
 • popularyzowanie poezji i pieśni o tematyce  patriotycznej,
 • wychowawcze oddziaływanie na  dzieci młodzież oraz kultywowanie tradycji narodowych i oręża polskiego,
 • przyczynianie się do wzbogacania  w patriotyczne wartości organizowanych obchodów Święta  Niepodległości,
 • wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych w szczególności do poezji oraz upowszechnienie piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej i kultury  żywego słowa,
 • pogłębianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości polskiej poezji patriotycznej oraz rozwijanie wrażliwości artystycznych, a także zainteresowania językiem polskim, wzbogacanie słownictwa i umiejętności formułowania wypowiedzi,
 • upowszechnianie dorobku polskiej poezji patriotycznej wśród młodzieży,
 • promowanie młodych talentów.

 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
 1. Do  Konkursu zaprasza się dzieci z przedszkoli,  młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych, schole i inne grupy muzyczne, wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy  oraz inne zainteresowane osoby.
 2. Każde ze zgłaszających się środowisk może zgłosić do dwóch przedstawicieli w każdej kategorii „poezja”. Przyjmowane są też zgłoszenia indywidualne. W kategorii „pieśń” – soliści i grupy prezentują tylko jedną pieśń patriotyczną
 3. Występ  rozpoczyna samoprezentacja  uczestnika - podanie swojego imienia i nazwiska (wiek, klasa), nazwę reprezentowanej instytucji (szkoły, WTZ, ŚDS, domy kultury, indywidualnie i inne) oraz przedstawienie autora i  tytuł przedstawianego utworu literackiego.
 4. Dobór repertuaru:
  • uczniowie młodsi – kl. I – III i dzieci – patriotyczna w poezja dziecięca poza kanonem programu szkolnego, stosownie do wieku,
  • uczniowie szkół podstawowych klasy IV – VI  i klasy VII – VIII  - dwie kategorie wiekowe - poezja patriotyczna (poza kanonem programu szkolnego) z listy zamieszczonej jako załącznik,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe – utwory do wyboru z zamieszczonej listy lub własna propozycja repertuaru,
  • organizator zachęca do poszukiwania utworów o wysokich walorach literackich, dziś często pomijanych ze względu na trudności językowe i mniej znanych oraz do prezentacji własnej twórczości poetyckiej i twórczości poetów regionalnych z Kociewia.
 5. Uczestnicy oceniani są indywidualnie w kategoriach (poezja – śpiew); zasady oceny i wyłonienie zwycięzców ustala powołana przez organizatora komisja konkursowa.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 • wstępna deklaracja udziału zgłoszona do organizatora w terminie do 20 października 2020 r., dla orientacyjnego rozeznania się w liczbie uczestników, kategoriach i w zapotrzebowaniu względem nagród (tel. 793 007 696, e-mail: psp.kamionka@wp.pl) i przesłanie na wskazane adresy prezentowanych utworów audio-wideo do dnia 04 listopada 2020 r. do godz. 15.00.

 

ZASADY OCENY KONKURSU

Organizator powołuje jury , które dokona oceny występów poszczególnych uczestników. Recytatorzy i soliści  prezentują jeden utwór poetycki lub jedną piosenkę o tematyce patriotycznej wykonane w  języku polskim w czasie do  5 minut, a grupy wokalne, schole i chóry po jednym utworze muzycznym do 6 minut.

 

REGULAMIN JURY

Jury będzie oceniało:

 • Poezja: dobór repertuaru i rozumienie tekstu 2 p., opanowanie pamięciowe – poprawność i ekspresja wypowiedzi (niewymagane od osób z niepełnosprawnością intelektualną – musi umieć tekst czytać płynnie) 2 p. , dykcja 2 p. i interpretacja poetycka – zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji  3 p. oraz ogólny wyraz artystyczny 1 p. ),
 • Śpiew: dobór repertuaru 2 p., trzymanie linii melodycznej 2 p., trudność wykonania 2 p., gra na instrumencie lub wykonanie a’capella 3 p., ogólny wyraz artystyczny 1 p.

Każdy z uczestników może uzyskać maksymalnie 10 pkt., które  przyznane będą przez  Jury w każdej kategorii, tj. recytacji  i poezji śpiewanej.

Regulamin przewiduje klasyfikację indywidualną w każdej z kategorii; klasyfikację grup muzycznych oraz zespołowe podsumowanie w  których liczy się suma zdobytych punktów przez wszystkich uczestników z danej placówki.

Decyzje Jury konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

 

DOBÓR REPERTUARU

Repertuar stanowi polska poezja patriotyczna i pieśni patriotyczne bez względu na okres ich powstania.      

 

NAGRODY
 1. Indywidualnie w dwóch kategoriach recytacji i poezji śpiewanej :
  • 1-3 miejsce oraz jedno wyróżnienie  – dyplomy i nagrody rzeczowe lub książki
 2. Zespołowo  placówki: 1-3 miejsce – puchar i dyplom
INFORMACJE

Wszelkich informacji udzielają:

 • organizator konkursu Regina Kotłowska (adres e-mail: krollech@wp.pl)
 • dyrektor GOKSiR Bartłomiej Kozłowski

 

ORGANIZATOR
 • Szkoła Podstawowa w Kamionce
 • Urząd Gminy w Smętowie Granicznym
 • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym

 

PATRONAT
 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku
 • Wójt Gminy Smętowo Graniczne
 • Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku