Konkursy

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu historycznego „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy” - Nowy Sącz, 4 grudnia 2017 r.

W dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 12 w sali reprezentacyjnej Ratusza w Nowym Sączu, Rynek 1 odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień laureatom konkursu historycznego „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy”.

Konkurs był współorganizowany przez Andrzeja Romanka, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

Celem konkursu było odkrywanie nieznanych postaci z historii II Rzeczpospolitej, które związane były z ziemią sądecką. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli przybliżono biogramy takich ważnych postaci dla nowosądecczyzny, jak Bolesław Barbarcki (artysta-malarz, pedagog), Adam Stadnicki (społecznik, ziemianin i przedsiębiorca), Roman Stramka (kurier Polski Walczącej) czy też Ada Sari (artystka). Każda z tych osób zasługuje na pamięć u lokalnej społeczności poprzez np. nadanie ich imieniem nazw ulic czy też miejsc charakterystycznych w Nowym Sączu lub okolicy.

Młodzież przygotowała prace pisemne i multimedialne, których poziom był satysfakcjonujący. Mamy nadzieją, że przyszłoroczna edycja konkursu będzie cieszyła się popularnością, a liczba uczestników będzie wzrastać z każdym rokiem.

Poniżej zamieszczamy pełną listę laureatów i uczestników konkursu.

Prace multimedialne

Nagrody:

Karolina Borucka, Patrycja Mucha, Magdalena Kafel, Julia Kucharska: Wieczny obraz – Bolesław Barbacki - opiekun merytoryczny: Bogumiła Gleń-Balicka, Zespół Szkół nr 3 w Nowym Sączu, ul. Morawskiego 2

Bartłomiej Szewczyk, Michał Szewczyk: Ada Sari - opiekun merytoryczny: Teresa Szewczyk, Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15

Justyna Jagieła, Natalia Zasadni, Dominika Słowik: A choć czas się minie Jaśkowa śpiewka minie (Jan Joachim Czech) - opiekun merytoryczny: Teresa Szewczyk, Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15

Jakub Bomba, Julia Ogorzały: Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy - Czesław Lenczowski - opiekun merytoryczny: Magdalena Sroka, Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu, ul. Zielona 27

Wyróżnienia:

Jakub Zięba, Ewa Miazga: Niedocenieni Bohaterowie Sądecczyzny w II RP - opiekun merytoryczny: Włodzimierz Godek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła w Krynicy-Zdrój II, ul. Nabrzeżna 3

Angelika Cebula Klaudia Bieniek: Adam Stadnicki - opiekun merytoryczny: Teresa Szewczyk, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15

Katarzyna Słowik: Hrabia z Nawojowej - opiekun merytoryczny: Teresa Szewczyk, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej -Curie w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15

Katarzyna Wilczyńska, Laura Wilczyńska, Julia Bocheńska: Klaryski - opiekun merytoryczny: Teresa Szewczyk, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej -Curie w Starym Sączu, ul. Partyzantów

Aneta Udziela: Władysław Barbacki - opiekun merytoryczny: Teresa Szewczyk, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15

 

Prace pisemne

Konrad Biel: „Zawsze jednym torem” – hrabia Stadnicki i jego rodzina - opiekun merytoryczny: Jacek Tomasik, I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu, ul. Długosza 5

Kamila Abramczyk: Wychowany w czasach II Rzeczpospolitej - Ks. Władysław Gurgacz „Sem” - opiekun merytoryczny: Magdalena Sroka, Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu,
ul. Zielona 27

Sonia Miczołek: Roman Stramka – sportowiec i bojownik wolności - opiekun merytoryczny: Jarosław Jakubowski, Zespół Szkół o Placówek Oświatowych w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77

Wyróżnienia:

Maria Hejnold: Seweryn Udziela - biografia opiekun merytoryczny: Teresa Szewczyk, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej -Curie w Starym Sączu ul. Partyzantów 15

Justyna Krupa: (2 prace) 1. Stanisław Stuchły, 2. Józef Piłsudski opiekun merytoryczny: Andrzej Pajur, Zespół szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 84

  • Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu historycznego „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy”
    Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu historycznego „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy”
  • Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu historycznego „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy”
    Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu historycznego „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy”
  • Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu historycznego „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy”
    Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu historycznego „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy”