Konkursy

Turniej Debat Historycznych

Dzięki metodzie debaty oksfordzkiej uczniowie uczą się m.in. patrzeć na zagadnienia z wielu stron, występować publicznie, szanować zdanie strony przeciwnej

Ogólnopolski projekt edukacyjny, wykorzystujący formę debaty oksfordzkiej w edukacji historycznej. Koordynator: Roman Graczyk, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych poszerzają i pogłębiają wiedzę historyczną na temat ważnych problemów związanych z historią Polski XX wieku. Dzięki metodzie debaty oksfordzkiej mają możliwość nauczyć się: patrzeć na zagadnienia z wielu stron, samodzielnie myśleć, budować spójną i logiczną argumentację, występować publicznie, słuchać innych, brać odpowiedzialność za swoje słowa oraz szanować swoich rozmówców. Projekt jest realizowany na poziomie regionalnym przez Oddziały i Delegatury IPN. Zwycięzcy turniejów regionalnych biorą udział w finałowym Turnieju Debat Historycznych.

Turniej Debat Historycznych IPN w roku szkolnym 2017/2018: aktualności, zasady, materiały, kontakt

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości podczas Turnieju Debat Historycznych dyskutowano m.in. nad tezami: 

1. Polska nie wykorzystała zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. 

2. Koncepcja Piłsudskiego oparcia się na Austro-Węgrzech dawała większe szanse wybicia się na niepodległość niż oparcie się na państwach Ententy.

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/46401,Malopolski-Turniej-Debat-Historycznych.html 

 

  • Turniej Debat Historycznych
    Turniej Debat Historycznych