Wydarzenia plenerowe

Uroczyste otwarcie plenerowej wystawy „Powstała, by żyć” – Ostrów Mazowiecka, 8 listopada 2019

W piątek 8 listopada 2019 r. o godz. 12.00 na placu przy ul. 11 Listopada 7, przed budynkiem Starej Elektrowni w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się oficjalne otwarcie plenerowej wystawy IPN „Powstała, by żyć”.  Po ekspozycji oprowadził Andrzej Kryński z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie.
 

Wystawa opowiada o wysiłku zbrojnym, rozpoczętym w sierpniu 1914 r. przez Legiony Polskie u boku Austro-Węgier, o Korpusach Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, sformowanej we Francji, m.in. dzięki szerokiej mobilizacji amerykańskiej Polonii. Przedstawia też zarys towarzyszącej walce intensywnej działalności politycznej i dyplomatycznej, której rezultatem było np. podpisanie w imieniu Polski przez Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Traktatu Wersalskiego, kończącego I wojnę światową.

Ukazano proces narodzin państwa polskiego, rozpoczęty w listopadzie 1918 r., w tym formowania się jego demokratycznego ustroju, zwieńczone uchwaleniem przez Sejm Ustawodawczy konstytucji z 17 marca 1921 r. Przypominamy okoliczności kształtowania się granic Rzeczypospolitej – w ogniu walk toczonych z Ukraińcami o wschodnią Galicję, z Czechami o Śląsk Cieszyński oraz Litwinami o Wileńszczyznę i Suwalszczyznę, a także w wyniku powstań przeciwko Niemcom w Wielkopolsce i na Śląsku. Decydujące dla obrony niepodległości oraz ustalenia granicy wschodniej okazało się zwycięstwo w wojnie z bolszewikami, przypieczętowane traktatem ryskim z 18 marca 1921 r. Odrodzona po 123 latach niewoli Rzeczpospolita miała wielokulturowy i wieloetniczny charakter. Zamieszkiwali ją obok Polaków także Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Niemcy i inne mniejszości.

Na wystawie prezentowane są archiwalne zdjęcia, plakaty i mapy, którym towarzyszą cytaty z wypowiedzi uczestników ówczesnych wydarzeń, m.in. Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i premiera Wincentego Witosa.

Po raz pierwszy wystawę zaprezentowano w maju 2018 na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.

Ekspozycja będzie prezentowana do początku grudnia 2019 r.