Wydarzenia plenerowe

Nowodworek triumfował w grze miejskiej „Krakowskie drogi do wolności”

Najlepszą ekipą w grze miejskiej, przeprowadzonej 12 listopada 2019 r. przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej i Oddział IPN w Krakowie okazała się drużyna I LO im. Nowodworskiego w Krakowie.

Drugie miejsce zajęły ex aequo zespoły „Chemicy” z Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie i zespół „Muchy” z VIII Prywatnego Akademickiego LO w Krakowie. Trzecie – zespół „Przegrywy” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krakowie.

Nasze przedsięwzięcie miało na celu popularyzację wiedzy na temat znaczenia Krakowa dla odzyskania niepodległości poprzez wskazanie miejsc, które są związane z walką o wolność ojczyzny. W grze wzięło udział osiem drużyn, w tym ekipy spoza Krakowa, łącznie około stu osób w wieku od 13 do 18 lat. Uczniowie poruszali się po wyznaczonym szlaku. Korzystając z map, docierali do historycznie ważnych miejsc, gdzie czekali na nich historycy i rekonstruktorzy. Ci ostatni, odziani w stroje sprzed stu lat, wzbudzali także żywe zainteresowanie zagranicznych turystów.

Po wysłuchaniu krótkiej lekcji historii w terenie uczestnicy gry otrzymywali kolejne zadania. Po pokonaniu całej trasy wszyscy spotkali się w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, gdzie nastąpiło uroczyste zakończenie gry i rozdanie nagród. Wszystkim dziękujemy i gratulujemy.

 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
 • 12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie
  12 listopada 2019. Gra miejska w Krakowie