Wydarzenia plenerowe

Gra terenowa „Drogi do niepodległości” - Hańsk, 3 czerwca 2018

Gra  terenowa „Drogi do niepodległości”

Organizatorzy:

 • Gimnazjalne Koło PTTK  przy  Zespole Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Hańsku,
 • Instytut Pamięci Narodowej o/Lublin,

Współorganizatorzy i partnerzy:

 • PTTK o/Włodawa,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku,
 • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej,
 • Poleski Park Narodowy,
 • OSP Hańsk.
 • Policja.
 • Wójt Gminy Hańsk.

Patronat honorowy:

 1. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek
 2. Kurator Oświaty w Lublinie Pani Teresa Misiuk
 3. Instytut Pamięci Narodowej oddział w Lublinie
 4. Wójt Gminy Hańsk Marek Kopieniak

Termin:  3 czerwca 2018 r. Godzina  rozpoczęcia: 10.30

Miejsce rejestracji: Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku

Cel  główny gry:

 • Uczczenie Roku  Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Cele szczegółowe:

 • Przybliżenie społeczności  lokalnej postaci: Tadeusza Kościuszki,  Józefa Piłsudskiego, ks. Jana Dolinowskiego oraz społeczników działających na rzecz środowiska lokalnego (Sławomira Sobolewskiego – regionalisty, współtwórcy Izby Regionalnej            w Hańsku, Sylwestera  Puacza – działacza  rolniczego, współtwórcy  struktur  Niezależnego  Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” ).
 • Poznanie historii miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Hańsk: kamieni  powstańczych, dębów Katyńskich,  pomnika poświęconego poległym w czasie drugiej wojny światowej,  grobów żołnierzy AK na cmentarzu parafialnym).
 • Przekazanie w atrakcyjny sposób wiedzy historycznej.
 • Podniesienie poziomu   wiedzy   historycznej mieszkańców gminy Hańsk.
 • Integracja mieszkańców .

Uczestnicy gry:

Uczestnikami gry mogą być zespoły składające się z 6 uczestników (zespoły uczniowskie, zespoły rodzinne, sąsiedzkie, reprezentanci poszczególnych miejscowości, instytucji, samorządowcy, zespoły przedsiębiorców, stowarzyszeń, itp.) z terenu województwa lubelskiego.  Każda drużyna musi mieć w swoim składzie pełnoletniego opiekuna grupy.

Warunki uczestnictwa:

 1. Zgłoszenie drużyny w regulaminowym czasie.
 2. Posiadanie przez członków drużyny kamizelek odblaskowych                        w jednakowych kolorach.
 3. Posiadanie przez kapitana/ opiekuna telefonu komórkowego z aparatem i dostępem do Internetu.
 4. Obowiązuje strój sportowy.

Zgłoszenia drużyn do dnia  25 maja 2018r. na karcie zgłoszenia (wzór w załączniku) na adres: konczal3@wp.pl.  W temacie wiadomości należy podać: GRA TERENOWA.