Wystawy

Gorlicki koncert patriotyczny „Ojcowie Niepodległości 1918-2018”

Akcja IPN „Biało-czerwony szlak. Moja Niepodległa”

Na gorlickim Rynku odbył się 8 października 2018 r. koncert patriotyczny z okazji stulecia odrodzenia się Rzeczpospolitej, podczas którego otwarta została plenerowa wystawa IPN „Ojcowie Niepodległości”. Gorlice to kolejny punkt w kraju na naszym biało-czerwonym szlaku.

W uroczystościach wzięli udział naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie Rafał Dyrcz i jego zastępca Jacek Kwilosz. Uroczysty list do organizatorów koncertu i wszystkich zebranych skierował dyrektor krakowskiego IPN dr hab. Filip Musiał. „Dla wspólnoty narodowej nie ma istotniejszej kwestii niż samodzielny, suwerenny byt, niż własne, niepodległe państwo. W tym kontekście 11 listopada 1918 r. to data wyjątkowa, a smak wolności odzyskanej po 123 latach zaborów był nieporównywalny z innymi wydarzeniami w naszych dziejach. Dziś mamy prawo i obowiązek godnego uczczenia tego pięknego jubileuszu” – napisał m.in. dyrektor Oddziału IPN w Krakowie.

Głównymi organizatorami gorlickich uroczystości byli: poseł Barbara Bartuś i Stowarzyszenie „Nasze Miasto” w Gorlicach, a na szczególne oklaski zasługuje występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, która dała wspaniały pokaz musztry paradnej.