Wystawy

Ziemia Świętokrzyska: Droga do Niepodległości 1914-1918

Nowa wystawa na „Przystanku Historia” IPN w Kielcach

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach odbył się 7 listopada 2018 r. wernisaż wystawy prezentującej najważniejsze wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości na terenie obecnego województwa świętokrzyskiego. Na zdjęciach i ogłoszeniach sprzed stu lat można zobaczyć, jak w regionie rodziła się niepodległość.

Ekspozycja przedstawia działania zbrojne prowadzone pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, prezentujemy działalność organizacji militarnych, społecznych i politycznych oraz przedstawiamy politykę państw zaborczych i reakcję społeczeństwa – powiedział dr Michał Zawisza, autor scenariusza wystawy.

Wystawa opracowana została w dużej mierze na podstawie niepublikowanych dotychczas materiałów ikonograficznych, pochodzących z muzeów, archiwów polskich i zagranicznych oraz zbiorów prywatnych. Można zobaczyć m.in. fotografie pochodzące z Austriackiego Archiwum Państwowego. Zdjęcia są bardzo zróżnicowane i pokazują wiele wątków.

W uroczystości otwarcia wystawy uczestniczyła Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, senator Krzysztof Słoń, świętokrzyski wicekurator oświaty Tomasz Pleban, przedstawiciele placówek wojskowych, muzeów i archiwów, a także uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.

„Ziemia Świętokrzyska: Droga do Niepodległości” to jedna z inicjatyw, które przygotowała Delegatura IPN w Kielcach w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Ekspozycja będzie czynna do 21 grudnia w godzinach pracy „Przystanku Historia”.